top of page

UID PRESS RELEASE


The Hague, April 9th, 2018 Opening a digital bridge to help refugees integrate through education The NGO Unity in Diversity will present in Rotterdam an online platform that compiles in one place all higher education initiatives for refugee integration Refugees and general public will be able to access a unique tool to find different integration programs based on education in The Netherlands. The database My University Cares Too (MUCT) will be presented on April 18th in a networking event at Erasmus University Rotterdam. Education is one of the key factors that will help a refugee to integrate in a new environment. Hundreds of initiatives have sprung in the Netherlands in the last few years to help the recently arrived navigate the difficulties they might find in the system. However, what it still lacks is a platform that integrates all these efforts in order to offer a unique tool to those who are looking for help or how to help. The NGO Unity in Diversity has been working to solve this issue and on coming Wednesday, April 18th, at 15:00 hours they will officially launch the platform My University Cares Too in a networking event to be held in Erasmus University Rotterdam. The database is a tool where hundreds of initiatives in higher education for refugee integration can be found by anyone who is interested. It is funded and supported through

Erasmus University Rotterdam: collaboration with students and Professors Amanda Paz Alencar and Ana Uribe Sandoval in Media and Communications approach, and in kind support.

Stichting Voor Vluctheling Studenten UAF: content and contact support with nationwide education network.

Wijdoenmee.nu: financial support for the website construction and maintenance for a year.

RCCG BTS Den Haag: office space and financial support for day to day work on the website.

The launch event will be also a networking moment where students and promoters of integration in all the country will have the opportunity to discuss and share their own methods, challenges, and successes. The professor Dick Douwes from Erasmus University and Paul Mbikayi from the Refugee Talent Hub will offer keynote speeches on the topic. This is an open event, available to all interested people only through registration https://www.uidnl.org/events/muct-launch-and-networking-event After the presentation, they will be opportunities for interviewing partner institutions in this effort. For more press information, please contact Belul Fasil at info@muctoo.org and +31 (0) 687524115. Stichting Unity in Diversity (UID) is a registered foundation in The Hague focused on the socio-cultural integration of refugees; combining multi-level integration practices that bring together the Dutch, foreigners, including refugees and all other levels of Dutch society to form one whole community through projects, skills training, dialogue and culture sharing.

Persbericht: Den Haag, 6 April 2018

Een digitale brug creëren om vluchtelingen te helpen integreren door middel van onderwijs

De NGO Unity in Diversity zal in Rotterdam een ​​online platform presenteren dat alle initiatieven voor vluchtelingenintegratie in het hoger onderwijs op één plaats bundelt.

Vluchtelingen en het grote publiek krijgen toegang tot een uniek middel voor het vinden van verschillende integratieprogramma's op het gebied van onderwijs in Nederland.

De database My University Cares Too (MUCT) zal op 18 april gepresenteerd worden tijdens een netwerkevenement op de Erasmus Universiteit Rotterdam

Onderwijs is een van de sleutelfactoren die een vluchteling zal helpen om te integreren in een nieuwe omgeving. Honderden initiatieven zijn de afgelopen jaren in Nederland ontstaan ​​om de nieuwkomers te assisteren bij het navigeren door de problemen die ze in het systeem tegenkomen. Wat echter nog steeds ontbreekt, is een platform dat al deze inspanningen samenvoegt om een ​​uniek middel te bieden aan diegenen die op zoek zijn naar hulp of hulp willen bieden.

De NGO Unity in Diversity heeft gewerkt aan het oplossen van dit probleem en op woensdag 18 april om 15:00 uur lanceren zij officieel het platform My University Cares Too in een netwerkevenement dat op de Erasmus Universiteit Rotterdam zal worden gehouden. De database is een tool waarin honderden initiatieven in het hoger onderwijs voor de integratie van vluchtelingen kunnen worden gevonden door iedereen die geïnteresseerd is. Het wordt gefinancierd en ondersteund door de

Erasmus Universiteit Rotterdam: een samenwerking met studenten en hoogleraren Amanda Paz Alencar en Ana Uribe Sandoval in Media en Communicatie-aanpak, en ondersteuning in natura.

Stichting Voor Vluchteling Studenten UAF: inhoud en contactondersteuning met het landelijk opleidingsnetwerk.

Wijdoenmee.nu: financiële ondersteuning voor de bouw en het onderhoud van de website voor een jaar.

RCCG BTS Den Haag: kantoorruimte en financiële ondersteuning voor het dagelijkse werk aan de website.

Het lanceringsevenement zal ook een netwerkmoment zijn waar studenten en promoters van integratie in het hele land de gelegenheid hebben om hun eigen methodes, uitdagingen en successen te bespreken en te delen. De hoogleraar Dick Douwes van de Erasmus Universiteit en Paul Mbikayi van de Refugee Talent Hub zullen keynote speeches over het onderwerp aanbieden.

Dit is een open evenement, toegankelijk voor alle geïnteresseerden, alleen via registratie (https://www.uidnl.org/events/muct-launch-and-networking-event). Na de presentatie zullen er mogelijkheden zijn om partnerinstellingen te interviewen.

Neem voor meer persinformatie contact op met Belul Fasil op info@muctoo.org en +31 (0) 687524115.

Stichting Unity in Diversity (UID) is een geregistreerde stichting in Den Haag gericht op de sociaal-culturele integratie van vluchtelingen; combinatie van multi-level integratiepraktijken die Nederlanders, buitenlanders, inclusief vluchtelingen en alle andere lagen van de Nederlandse samenleving bij elkaar brengt om een ​​hele gemeenschap te vormen door middel van projecten, vaardigheidstrainingen, dialoog en het delen van cultuur.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page