top of page

Dutch Teacher

VACANT

Ben jij op zoek naar een mooie uitdaging waarin jouw talent en maatschappelijk belang des te meer tot zijn recht komt? Dan zoeken wij jou!

Heb je interesse om een paar uur per week vrijwilligerswerk te doen? Doe dan mee met Unity in Diversity (UID)! 

We zijn momenteel op zoek naar een getalenteerde en motiverende docent Nederlands.

 

Als vrijwillige docent geef je les aan een klasgroep van 2-5 studenten. We houden onze klas klein voor een betere communicatie tussen de leraar en de studenten. De studenten variëren van beginner tot gevorderd niveau in begrijpen, spreken en lezen van Engels. 

 

Als gevolg van de huidige Corona Covid-19-beperkingen zullen de lessen online worden gehouden. Afhankelijk van de internet verbindingen wordt de webapplicatie voor de online klas bepaald door de docent in overleg met de studenten. Meestal worden de lessen 1-2 keer per week gegeven, afhankelijk van uw beschikbaarheid en de beschikbaarheid van uw studenten. Je wordt begeleid door de coordinator van taalprojecten.

 

Functie-eisen: 

 • je hebt ervaring en affiniteit met NT2 onderwijs en kennis van de actuele lesdoelen van groepen inburgering, alfabetisering

 • Faciliteren van een klasgroep van 2-5 studenten 

 • Opstellen van lesplannen en lesroosters 

 • Monitoren en volgen van de ontwikkeling van studenten die aan de lessen deelnemen 

 • Maandelijks rapporteren en distribueren van de voortgang aan de taalcoordinator

 • Periodiek afstemmen met de coördinator van het taalprogramma over zaken die verband houden met het project, zoals bijvoorbeeld van lesrooster en benodigde middelen 

 • Samenwerken met het UID Language Project-team om dit project te plannen en uit te voeren en het identificeren van de benodigde middelen zoals boeken en artikelen 

De ideale kandidaat zou in het bezit zijn een erkende kwalificatie zoals van een certificaat van NT2 docent, pabo-diploma, een eerste of tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Daarnaast beschikt de kandidaat over de sterke didactische vaardigheden en hebt aantoonbare ervaring met het differentiëren in niveaus. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist.  

 

De volgende vaardigheden zijn vereist:

 • Ervaring met het geven van Nederlandse taallessen

 • Vloeiend in het lezen, begrijpen, schrijven, spreken van de Nederlandse en Engelse taal

 • Goede didactische vaardigheden

 • Goede communicatieve vaardigheden

 • Goede interpersoonlijke vaardigheden

 • Interactief en creatief

 • Zelfgemotiveerd

 • Zelfstandig kunnen werken

 • Flexibel en samenwerken

 • Probleemoplossend vermogen

 • Aandacht voor detail 

 • Belangstelling voor en inzet voor humanitaire doelen, vooral met betrekking tot vluchtelingen, onderwijs en empowerment

 • Eerdere ervaring met werken of vrijwilligerswerk in de non-profit sector (vrijwillig of betaald) is wenselijk maar niet essentieel

 

Indien je geinteresseerd bent geworden, stuur je cv met een korte motivatiebrief (max. 500 woorden) naar: r.nair@uidnl.org UID Language Program Coordinator. Geschikte kandidaten moeten zich minimaal 6 uur per week inzetten voor vrijwilligerswerk en minimaal voor een periode van 6 maanden. De functie zou per direct vervuld kunnen worden.

Dutch Teacher - ENGLISH VERSION

VACANT

Are you passionate about teaching Dutch to a diverse group of students?

Are you interested in volunteering a few hours a week?

Then get involved with UID!

We are currently looking for a talented and engaging Dutch teacher.

 

 

General Job description:

 

As a volunteer teacher you will be teaching a class group of 2-5 students. We keep our class size small for better communication between the teacher and the students. The students range from beginner to advanced level in comprehension, speaking, and in reading Dutch. 

 

As a result of the current Covid-19 restrictions, classes will be held on-line. Depending on the connectivity the web application for the online class will be determined by the teacher upon agreement with the students. Typically classes are held 1-2 times a week depending on your availability and the availability of your students. You will be directly supervised by the Language Project Coordinator.

 

Specific Responsibilities:

 • Facilitate class group of 2-5 students

 • Devise lessons plans and arrange class schedules

 • Monitor and track students development as well as participation in the lessons

 • Prepare monthly progress reports for submission to the Language Program Coordinator

 • Coordinate with the Language Program coordinator on matters related to the project such as but not limited to class schedule, reports, and resources needed

 • Work with the UID Language Project team to plan and implement this project and where possible, including the creation of an adequate Dutch curriculum and in the identification of the resources needed such as books and articles 

 • Work as a project team member (class teacher) for the Dutch language lesson project 


 

The ideal candidate should hold a recognized qualification in his/her respective field. A good command of written/spoken and an understanding of Dutch grammar is essential. The following skill sets are required:

 

 • Experience in teaching Dutch classes

 • Fluent in English and Dutch, both written & spoken

 • Good communication skills 

 • Good interpersonal skills

 • Interactive and creative

 • Self-motivated

 • Able to work indepently 

 • Flexible and adaptable

 • Problem solver 

 • Excellent attention to detail

 • An interest and commitment to humanitarian causes, especially with regards to refugees,   
  education and empowerment

 • Previous experience of working or volunteering in the not-for-profit sector (voluntary or  paid), is desirable but not essential

 

We require one letter of recommendation sent directly by referee to email address: j.decipulo-ladia@uidnl.org. You will be provided with a template to request for such letters.

 

If interested,  please send your CV and a short motivation letter (max. 500 words) to  r.nair@uidnl.org  UID Language Program Coordinator. Successful applicants will be required to commit to a minimum  of 6 hours per week to volunteer and at least for a period of 6 months.  Start date for this position is immediate.

bottom of page