top of page

DOE MEE

VRIJWILLIGERS

Wil je iets voor de samenleving betekenen samen met een zeer internationale groep vrijwilligers? Wil je graag een actief lid zijn van een groeiende organisatie, projecten ontwikkelen die de vluchtelingenproblematiek aan de orde stellen? Wordt je warm van veldonderzoek, rapportages maken, fondswerving, documentaires maken, nieuwsbrieven opstellen en het organiseren van evenementen? Dan is vrijwilligerswerk bij Unity in Diversity (UID) jouw kans.

Wij hebben integratieprojecten opgezet in de afgelopen maanden en we zullen meer van dit soort projecten gaan opzetten. Wij zijn op zoek naar zeer gemotiveerde mensen die zijn geïnteresseerd om de integratie van vluchtelingen aan te pakken en Engels spreken; kennis van nog een andere taal zoals Nederlands, Duits, Frans, Arabisch of Amhaars of Tigrinya is een pré.

Mail je CV en een korte motivatiebrief naar hello@uidnl.org, surf naar Our projects om te zien wat wij al hebben gedaan en wat wij van plan zijn te doen en ontdek welk werk voor jou geschikt zou zijn.

SAMENWERKING EN PARTNERSCHAPPEN

U kunt ook betrokken worden door een samenwerking of partnerschap met ons aan te gaan; wij verwelkomen relevante ideeën, suggesties en commentaren die de integratie van vluchtelingen in Nederland en in de wereld ten goede komen, mits die overeenkomen met de visie en missie van UID.

DONEER

Met de hulp van donateurs zoals u kunnen wij onze sociaal-culturele activiteiten blijven realiseren. Een kleine donatie, éénmalig, per maand of per jaar kan veel doen om vluchtelingen te helpen om zich te vestigen in hun nieuwe verblijfplaats, of op andere wijze bij te dragen meer verenigde samenleving.

 

De donaties aan de stichting worden gebruikt om:

  1. informele sociaal-culturele activiteiten te organiseren, zoals culturele dialogen, integratiebijeenkomsten en gemeenschapsactiviteiten, die vluchtelingen en andere bewoners samenbrengen.

  2. Bewustwording te creëren van de noodzaak van wederzijdse integratie van vluchtelingen en het gastland.

  3. Conferenties en publieke fora te organiseren.

  4. Online- en veldonderzoek uit te voeren naar de voortgang van de sociaal-culturele integratie van vluchtelingen in Nederland en de rest van de wereld.

  5. Integratieprojecten van partners te ondersteunen, incluis die van vluchtelingen zelf.

  6. Informatie te verschaffen over wat wij via de media doen.

  7. Onze vrijwilligers te ondersteunen en overheadkosten te dekken.

 

Als partner van ons laten wij gezamenlijk aan de wereld zien dat sociaal-culturele integratie één van de duurzame oplossingen is van de vluchtelingenproblematiek.

Onze partners hebben gratis toegang tot al onze activiteiten, ontvangen speciale nieuwsbrieven en ontvangen uitnodigingen voor ons jaarlijkse partners en donateurs evenement. Dank voor uw steun!

 

Volg deze link naar een beveiligde pagina om uw donatie te doen HIER.

Of doneer direct aan

Stichting Unity in Diversity

Bank: ING

Rening nummer: NL22 INGB 0007 7241 22

Swift Code: INGBNL2A

Adres: Waldorptstraat 834, 2521 CW. Den Haag, Nederland.

bottom of page