top of page

 
REFUGEES
ARE PART OF HUMANITY & WE CAN'T LEAVE THEM BEHIND.
-Ger DUANY

UNITY IN DIVERSITY

Vluchtelingen zijn onderdeel van de mensheid

We kunnen hen niet in de steek laten.

Ger Duany

 

UID is een geregistreerde stichting in Nederland die zich toelegt op het organiseren en uitvoeren van projecten die de sociaal-culturele integratie van vluchtelingen ondersteunt en bevordert.

Integratie van vluchtelingen heeft drie dimensies: juridisch, economisch en sociaal-cultureel; bovendien is het een wederzijds proces, waarbij zowel de vluchtelingen als de inwoners van het gastland betrokken zijn. Terwijl de focus van ons werk sociaal-culturele integratie is, geloven wij dat een alomvattende integratie de sleutel is voor de uitdagingen van de vluchtelingenproblematiek, waarvoor de internationale gemeenschap zich gesteld ziet.

Integraal in ons werk is de erkenning van het feit dat angsten, die kunnen bestaan bij locale bewoners, om open te staan voor nieuwkomers niet alleen voor hen gelden; ook vluchtelingen worden geconfronteerd met angsten, in het bijzonder de angst om te worden afgewezen of ten prooi te vallen aan vooroordelen. Evenals de dreiging hun culturele identiteiten te verliezen bij hun poging om bescherming te zoeken in een nieuw land.

UID streeft ernaar om uiteindelijk een gemeenschapszin te helpen ontwikkelen tussen vluchtelingen en lokale bewoners. Onze projecten zijn erop gericht om de unieke verschillen tussen mensen, maar ook de mooie gelijkenissen naar voren te brengen om zo meer ruimte te scheppen voor een zinvolle diversiteit.

OUR STORY

In September 2016, the founder of Unity In Diversity (UID) attended the UNHCR Conference on Protection and resettlement of refugees which took place in Dublin, Ireland. During this conference, she asked a question about structures established by refugee agencies for community preparation prior to resettlement of refugees, giving the effects this may have on socio-cultural integration. The speakers at the conference attempted to provide a definitive answer; ultimately it was clear at this point, that there is a gap in the integration of refugees across the globe, and this gap is found in the socio-cultural dimension of integration.

Miracle returned to the Netherlands, and began a socio-legal research into the topic of integration, focusing her attention on socio-cultural integration; soon she was joined by a group of dedicated volunteers, with international backgrounds, some of which were either refugees, or had refugee backgrounds. Together they conducted interviews, across cities and villages in the Netherlands, including Hoogmade, Leiden, Utrecht, Tilburg, Gilze Rijn, Delft, and others.

 

Today, as a team, we are continuously inspired by courageous and optimistic refugees we have encountered; their strength and enthusiasm to socio-culturally integrate, coupled with the willing communities around us, we are confident in God that we will make greater impacts across the globe.

bottom of page